SAMTALEN MED BEDEMANDEN

Skab en mindeværdig afsked

Indledningsvis aftales tid og sted for den samtale, hvor vi i fællesskab når frem til, hvordan det videre forløb skal være.
Denne samtale foregår gerne i hjemmet, men kan også finde sted et sted, hvor vi har lokaler.

Til brug ved samtalen

… er det nødvendigt med afdødes og eventuel ægtefælles cpr-nummer, samt at få afgjort, hvem af de efterladte, der skal stå som anmelder eller kontaktperson. Disse oplysninger anvendes ved den obligatoriske anmeldelse af dødsfaldet til relevante instanser samt ansøgning om begravelseshjælp fra det offentlige, hvilket Begravelsesforretningen Per Ryevad er behjælpelig med. Vi søger også om tilskud fra Sygeforsikringen Danmark og kan, hvis det ønskes, tage kontakt til andre instanser for at afklare eventuelle tilskud.

Herefter aftales de nærmere omstændigheder

… omkring selve ceremonien. Her er det vigtigt at være opmærksom på eventuelle ønsker, afdøde har formuleret i forbindelse hermed. Er dokumentet “En personlig afsked” eller “Min sidste vilje” udfærdiget, tages der udgangspunkt heri.
Det bestemmes, hvorvidt det er en bisættelse eller en begravelse, der er tale om. Herefter hvor ceremonien skal foregå – kirke, kapel eller i eget hjem, samt om urnen efter en bisættelse skal nedsættes på kirkegård eller asken spredes over havet.

Er det muligt, kan præst eller kirkekontor umiddelbart kontaktes og de nærmere detaljer om dato og tidspunkt aftales. Er umiddelbar kontakt ikke mulig, følger bedemanden op på det snarest.

I naturlig forlængelse

… heraf vælges kiste – og eventuel urne – og der aftales omstændigheder omkring udsyngning, hvis der er ønske herom.

Begravelsesforretningen Per Ryevad kan endvidere være behjælpelig med bestilling af blomster, udfærdigelse og bestilling af dødsannonce samt kontakt til stenhugger.

Er der specielle ønsker herudover, vil vi gøre alt for, at de efterkommes i det omfang, det er muligt. Afslutningsvis udfærdiges et prisoverslag, hvis det ønskes.

Kontakt